Ceną zakupu będzie aktualna cena naliczona przez Sprzedającego w danym momencie, zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującą w danym momencie stawką VAT.